سخن دبیر کنفرانس، مهندس فرهاد علیزاده افشار  

طراحی و شکل دهی شهر ها به منظور استفاده بهینه از فضا به گونه ای که نیاز های مردمی را با توزیع متناسب و عادلانه تسهیلات فراهم آورد، همزمان با ارتقاء سطح فرهنگی و اجتماعی جوامع، موجب استفاده حداکثری از ره آورد توسعه و پایداری منافع حاصل از آن می گردد. مهندسی معماری و عملکرد عمرانی، متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه شرایطی ایجاد می نماید تا از هدر رفت انرژی جلوگیری و در نهایت افزایش سرانه ملی را به ارمغان آورد. طی سال های اخیر مقوله ی توسعه ی پایدار به ویژه در شهرها بسیار مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته و در دو سطح خرد و کلان مطرح شده است. کیفیت زندگی انسان ارتباط مستقیمی با شرایط محیط زیست او دارد و باتوجه به این که بسیاری از انسان ها در مکانی به نام شهر زندگی می کنند که محل برقراری اکثر ارتباطات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز می باشد مسائلی از جمله بحران محیط زیست، انرژی، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و ترافیک بخشی از عواملی هستند که می توانند زندگی انسان را دستخوش تغییر و دگرگونی نمایند. مدیریت امور شهری ، آن هم در شرایط کنونی ، وظیفه ای بسیار دشوار است که پایانی در آن متصور نمی باشد. در همین راستا، جهت دستیابی به محیط شهری پایدار و بهبود کیفیت زندگی انسان، همکاری تمامی ارکان دولتی اعم از مجلس، شرکت ها و سازمان های دانش بنیان ضروری به نظر می رسد. امروزه امور شهري به منزله ي اجراي الگو يا برنامه اي مشخص و مدون نيست، بلكه عبارت از تهيه و تعبيه ي برخي موازين نظارتي و به كار گرفتن آنها است.در نهايت ضروري است تحولات گوناگوني كه در عرصه شهر و محيط زيست در حال وقوع هستند به طور هدفمند شناسايي و فهم گردند چراكه اگر تحولات شهری و زيست محيطي فهم نشوند و استراتژی مناسبی برای اداره آنها در بلند مدت تهیه و تدوین نگردد؛ به تهديد اساسي براي نسل امروز و فردا تبديل خواهد شد ولي اگر پس از شناخت این تحولات، استراتژی بهينه اي تهیه و تدوین شود، سیاست های متناسب با آن طراحی گردند و ابزارهای سیاستگذاری تعریف و اهرم های اجرایی نیز همانطور كه در بالا ذكر گرديد بر حسب اوضاع و شرايط موجود شناسایی شوند شاهد ايجاد محیط زیست و توسعه شهري پويا، پايدار، اثر بخش و تاب آوري با محوريت انسان متعالي خواهيم بود.

ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری فرصتي براي گردهمايي صاحبنظران، متخصصان وانديشمندان درحوزه عمران، معماری،هنر، محیط زیست، شهرسازی و توسعه پایدار شهری بوده و امكان تبادل نظر و ايجاد ارتباط علمي با دانشگاه ها ومراكزتخصصي کشور و جهان درزمينه مفاهيم مشترك میان رشته ای را فراهم می سازد. بر اين اساس، دبیرخانه ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری با افتخار از تمامي متخصصان، كارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمي ، تحقيقاتي و صنعتی دعوت مي نماید با شرکت در برنامه های متنوع اين کنفرانس در اين رويداد مهم بين المللی مشارکت نموده وبا ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي خود، زمينه دستيابي به اهداف فوق را فراهم سازند.

 

                                                                                                                                                                             با کمال احترام          
      
                                                                                                                                                            مهندس فرهاد علیزاده افشار
                                                                                                                                                                              دبیر کنفرانس


تاریخ های مهم


ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره قبلی کنفرانس بین المللی

گالری تصاویر دوره 1و2 کنفرانس بین المللی

پوستر کنفرانس