سخن دبیر علمی، دکتر کتایون ورشوساز  

ساختار موجود درجوامع امروزی ناپایدارند و رسیدن به توسعه پایدار نیازمند یک شیوه و طرز تفکر جدید برای تغییر این ساختارهاست. مفهوم كلي برنامه ريزي زيست محيطي عبارت است از تلاشهايي كه در جهت تعادل و هماهنگي فعاليت هاي انسان در محيط زيست صورت ميگيرد. اين فعاليت ها عمدتاً بصورت برنامه هاي آباداني و ساختماني است كه انسان به نفع خود ايجاد نموده و به اين شكل برنامه ريزي محيط زيست در نهايت مي بايست اثرات منفي اين تأسيسات و فعاليت ها را بر محيط طبيعي خنثي نمايد و اين در حاليست كه بسياري از ناظران اظهار نگراني مي نمايند كه علاقه انسان به توسعه صنعتي و اقتصادي منجر به خساراتي به محيط زيست مي گردد كه در نتيجه اين تغييرات و نيز در اثر كاهش سريع منابع طبيعي، اجتماعات انساني از هم فرو خواهد ریخت. باید در ساختار سیستم‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی موجود تغییراتی داده شود. پایداری اکولوژیکی راه حل‌هایی ارائه می‌دهد که در ابتدا نیازمند تجدید نظر در ارتباط با توسعه شهری، مسکن، انرژی، طراحی شهری، حمل ونقل، اقتصاد، خانواده، منابع مصرفی، جنگلداری، بیابان‌ها و ارزش‌های اصلی زندگی مان میباشد. باید استفاده از منابع، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، جهت گیری توسعه فناوری و تغییرات نهادی، با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. هدف از این گردهمایی. بهبود و پیشرفت در علوم مرتبط از جمله عمران، معماری، و شهرسازی می باشد و باید با پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و بویژه کشورهای در حال توسعه  روبه رشد قرار گیرند و پنج نیاز اساسی: تلفیق حفاظت و توسعه، تأمین نیازهای اولیه زیستی انسان، دست‌یابی به عدالت اجتماعی، خودمختاری و تنوع فرهنگی و حفظ یگانگی اکولوژیکی تامین گردد.

بر اين اساس، دبیرخانه ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری با افتخار از تمامي متخصصان، كارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمي ، تحقيقاتي و صنعتی دعوت مي نماید با شرکت در برنامه های متنوع اين کنفرانس در اين رويداد مهم بين المللی مشارکت نموده و با ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي خود، زمينه دستيابي به اهداف فوق را فراهم سازند.

 

                                                                                                                                                                                من ا... توفیق  
                                                                                                                                                                          دکتر کتایون ورشوساز
                                                                                                                                                                           دبیر علمی کنفرانس


تاریخ های مهم


ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره قبلی کنفرانس بین المللی

گالری تصاویر دوره 1و2 کنفرانس بین المللی

پوستر کنفرانس