اخبار

چاپ رایگان مقالات کنفرانس در ژورنال های معتبر ISI،ISC، پژوهشی و تخصصی

🕔 16 مرداد 02

در راستای ارج نهادن به تولیدات علمی شرکت کنندگان گرامی، دبیرخانه علمی ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری شرایطی را مهیا نموده است تا تمامی مقالات برگزیده بدون نیاز به داوری مجدد و فقط با استناد به اعتبار پذیرفته شدن آنها توسط کمیته علمی ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری در یکی از چندین ژورنال معتبر ISI ، ISC  ، پژوهشی و  تخصصی معتبر پشتیبان کنفرانس به صورت رایگان و با هزینه کنفرانس اکسپت و منتشر گردند.


تاریخ های مهم


ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره قبلی کنفرانس بین المللی

گالری تصاویر دوره 1و2 کنفرانس بین المللی

پوستر کنفرانس